Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Palacz c.o.

palacz c.o. 2019Wszędzie widzisz ogłoszenia o pracę
dla palaczy centralnego ogrzewania?

Sezon grzewczy małymi kroczkami już ruszył. W wyniku tego kotłownie potrzebują pracowników sezonowych z aktualnymi uprawnieniami palacza c.o. Chciałbyś złożyć dokumenty aplikacyjne, ale nie posiadasz odpowiednich kwalifikacji? Jak je uzyskać?

Nie ma nic prostszego!

 

Wystarczy w najbliższy piątek (11.10.2019 r.) o godz. 15:00
zgłosić się do nas na kurs:
„Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym".

 

Celem szkolenia palacza c. o.

jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych do obsługi kotłów centralnego ogrzewania oraz przygotowanie do egzaminu dla uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.

Koszt szkolenia: 825,00 zł (szkolenie + egzamin przed komisją kwalifikacyjną)

W ramach kursu palacza c.o. oferujemy:

- zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania,

- organizację zajęć praktycznych w kotłowniach funkcjonujących zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.,

- profesjonalną kadrę dydaktyczną,

- materiały dydaktyczne,

- barek kawowy,

- egzamin przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.


Przyjdź do nas i zdobądź niezbędne uprawnienia!