Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Opiekun dziecięcy

thumb baby 696979 640Jeśli posiadasz minimum średnie wykształcenie, lubisz dzieci
i chcesz podjąć pracę jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
- te szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym". Szkolenie akredytowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dla osób chcących uzyskać kwalifikacje opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, a nie posiadających odpowiednich kwalifikacji zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Z A P I S Z     S I Ę    O N - L I N E !

Zakres tematyczny szkolenia z opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym:

wiedzę psychopedagogiczną i umiejętności praktyczne określone w treściach programowych w zakresie pięciu kluczowych bloków tematycznych:

 • psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki,
 • rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa,
 • stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • kompetencje opiekuna dziecka,
 • praktyki zawodowe.

Wymagania stawiane kandydatom chcącym sprawować opiekę nad dziećmi do lat 3

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i nie mają kwalifikacji, określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Czas trwania kursu opiekuna:

280 godz., w tym: 80 godz./os. praktyki zawodowej w żłobkach lub klubach dziecięcych.

Forma prowadzenia zajęć z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3:

zaoczna (wybrane piątki, soboty, niedziele)

Cena kursu: 1 400,00 zł/os

W ramach szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" oferujemy:

- zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania opracowanym w oparciu o Ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368),

- organizację praktyk zawodowych,

- profesjonalną kadrę dydaktyczną,

- materiały dydaktyczne,

- poczęstunek w trakcie zajęć teoretycznych (bufet kawowy).

Dodatkowo w ramach szkolenia zostaną przeprowadzone zajęcia z podstaw medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy).

Czego Cię nauczymy?

Podczas kursu "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" posiądziesz wiedzę z zakresu psychologicznych podstaw rozwoju jednostki, rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa, stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka, kompetencji opiekuna dziecka. Poza tym zdobędziesz umiejętności takie jak:

 • organizowanie i sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3;
 • planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach;
 • kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka;
 • sprawowanie opieki pielęgnacyjnej i zdrowotnej nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się;
 • stymulowanie form aktywności dziecka;
 • budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;
 • radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów;
 • udzielanie dziecku pierwszej pomocy.

Dzięki udziałowi w kursie "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" zdobędziesz nowe kwalifikacje i szansę na zatrudnienie.

 

 

Z A P I S Z    S I Ę     O N - L I N E !

L U B    P R Z Y J D Ź    D O    N A S