Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Obsługa wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej

thumb stockvault forklift truck135248Chcesz zdobyć dodaktowe uprawnienia, które pomogą Tobie w zdobyciu nowej pracy?

Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie "Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem". Dodatkowo dla zainteresowanych na zakończenie kursu organizowane są egzaminy zewnętrzne UDT oraz wymianę butli.

Zakres tematyczny szkolenia z obsługi wózków obejmuje

typy stosowanych wózków jezdniowych, budowę wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, czynności operatora w czasie pracy wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu bhp, wiadomości o dozorze technicznym, praktyczną naukę jazdy i czynności związane z wymianą butli.

Założeniem szkolenia z obsługi wózków jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym oraz bezpiecznej obsługi/wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

Wymagania stawiane kandydatom na operatora wózków jezdniowych:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe (8 lat)/gimnazjalne,
  • stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem, o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego.

Czas trwania kursu obsługi wózków jezdniowych:

35 godz., w tym: 10 godz./os. praktycznej nauki jazdy wózkiem

Cena kursu obsługi wózków jezdniowych:

600,00 zł /os. - w tym oferujemy:

  • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,
  • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
  • badania lekarskie,
  • materiały dydaktyczne,
  • poczęstunek w trakcie zajęć teoretycznych (bufet kawowy).

Dodatkowo po zakończeniu kursu obsługi wózków z wymianą butli gazowych organizujemy:

  • egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego (152,00 zł),
  • egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną z wymiany butli (175,00 zł).

 

Zapisz się

Sekretariat ZDZ w Olecku: ul. Armii Krajowej 22 A

tel. 87 520 26 35

olecko@zdz.bialystok.pl