Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

instruktor praktycznej nauki zawoduPosiadasz własną firmę i chciałbyś pozyskać uczniów na przyuczenie do zawodu?

U nas zdobędziesz niezbędne do tego kwalifikacje. Zapraszamy na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Na szkoleniu nabędziesz niezbędne umiejętności do prowadzenia praktycznej nauki zawodu.

 

Zapisz się

Program szkolenia na instruktora praktycznej nauki zawodu

został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz został zatwierdzony przez kuratora oświaty.

Celem szkolenia na instruktora praktycznej nauki zawodu jest

nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Wymagania wstępne stawiane kandydatom na instruktora praktycznej nauki zawodu

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Ponadto w pracy instruktora praktycznej nauki zawodu przydatne będą takie cechy psychofizyczne jak:

  • zainteresowania humanistyczne i społeczne,
  • zdolności organizacyjne,
  • odpowiedzialność, uczciwość, rzetelność, spostrzegawczość,
  • dobra pamięć wzrokowa i faktograficzna,
  • umiejętność samodzielnego myślenia i działania,
  • myślenie logiczne.

Koszt szkolenia: 600,00 zł.

Czas trwania szkolenia: 80 godz.

Co zyskasz po ukończeniu naszego kursu na instruktora praktycznej nauki zawodu?

Osoba, która pozytywnie zda końcowy egzamin wewnętrzny otrzyma zaświadczenie o ukończeniu tego kursu wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz otrzyma tytuł nauczyciela/instruktora praktycznej nauki zawodu.

Zapisz się już dziś,

a od września będziesz mógł starać się o organizację praktyk w Twojej firmie!