Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Zakończenie kursu Obsługa urządzeń biurowych

OKZ Olecko biurowe26 listopada br.

w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olecku zakończył się kurs dla 10 osób bezrobotnych „Obsługa urządzeń biurowych”.

Kurs został zlecony przez Powiatowy Urząd Pracy w Olecku w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (I)” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W trakcie 200-godzinnego kursu uczestniczki nabyły wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu prowadzenia biura z wykorzystaniem urządzeń biurowych i programów komputerowych stosowanych w pracy biurowej. Szkolenie wyposażyło również uczestniczki w kompetencje komputerowe w stopniu umożliwiającym ich certyfikację (ECDL PROFILE).

Każda z kursantek otrzymała zaświadczenie oraz certyfikat ECDL PROFILE.

Gratulujemy naszym absolwentkom i życzymy powodzenia w znalezieniu atrakcyjnej i satysfakcjonującej pracy.