Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

OKZ Olecko

Czy chciałbyś przyuczyć ucznia do zawodu?

U nas zdobędziesz do tego niezbędne kwalifikacje!

Chętnych, którzy zastanawiają się nad nauczaniem lub posiadaniem w swoim zakładzie praktykantów, zapraszamy na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Rozpoczęcie kursu: 30 stycznia 2016r. o godz. 800.

 

Program kursu na instruktora praktycznej nauki zawodu

został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 244, poz. 1626) oraz został zatwierdzony przez kuratora oświaty decyzją nr WKWO.5633.20.2015.GD.

Celem kształcenia na instruktora praktycznej nauki zawodu jest

nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Wymagania wstępne stawiane kandydatom na instruktora praktycznej nauki zawodu

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Ponadto w pracy instruktora praktycznej nauki zawodu przydatne będą takie cechy psychofizyczne jak:

  • zainteresowania humanistyczne i społeczne,
  • zdolności organizacyjne,
  • odpowiedzialność, uczciwość, rzetelność, spostrzegawczość,
  • dobra pamięć wzrokowa i faktograficzna,
  • umiejętność samodzielnego myślenia i działania,
  • myślenie logiczne.

Koszt kursu: 600,00 zł.

Czas trwania kursu: 80 godz., w tym 70 godz. zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godz. praktyki metodycznej.

Co zyskasz po ukończeniu naszego kursu na instruktora praktycznej nauki zawodu?

Osoba, która pozytywnie zda końcowy egzamin wewnętrzny otrzyma zaświadczenie o ukończeniu tego kursu wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz otrzyma tytuł nauczyciela/instruktora praktycznej nauki zawodu.

 

Zainteresowanych zapraszamy!