Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Nowe kwalifikacje - nowe możliwości!

OKZ Olecko13 marca br. pożegnaliśmy w naszym ośrodku kolejnych absolwentów „Kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu”.

W trakcie szkolenia uczestnicy uzupełniali i poszarzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu podstaw pedagogiki, podstaw psychologii, podstaw metodyki kształcenia praktycznego oraz praktyki metodycznej.

Program kursu został zatwierdzony przez Kuratora Oświaty w Olsztynie. Wykłady były prowadzone przez doświadczonych wykładowców/ekspertów w swoich dziedzinach.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem osób w nich uczestniczących.

Słuchacze nauczyli się m.in. w jaki sposób rozwijać i wzbogacać osobowość zawodową uczących się, motywując ich do samodzielnego zdobywania , uzupełniania oraz pogłębiania wiadomości oraz w jaki sposób kształtować i rozwijać umiejętności oraz nawyki i sprawności zawodowe.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z praktyki metodycznej. Słuchacze samodzielnie prowadzili zajęcia symulacyjne , m.in. z fryzjerstwa, czy z mechaniki pojazdów samochodowych.

Zwieńczeniem szkolenia był egzamin, który potwierdził gotowość słuchaczy do wykonywania obowiązków instruktora praktycznej nauki zawodu.

Na zakończenie przedstawiciel jednostki organizującej kurs złożył uczestnikom gratulacje życząc, aby efekty ich pracy stanowiły dobre wsparcie w realizacji dalszych celów życiowych. Kadrze z kolei podziękował za zaangażowanie i duży wkład pracy.

Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację kursu, jak i duże zaangażowanie wykładowców w realizacji części teoretycznej i praktycznej.

Aktualnie prowadzimy rekrutację na kolejna edycję kursu.