Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Palacz kotłów c. o.

palacz c.o. kursy okz oleckoSezon grzewczy już się kończy. Warto jest więc pomyśleć o zdobyciu uprawnień jeszcze przed jesienią.


Zapraszamy na kurs: „Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym".

Zajęcia z palacza rozpoczynamy 18 maja (środa) o godz. 16:00.

 

Z A P I S Z    S I Ę    O N    L I N E !

Celem szkolenia na palacza kotłów c. o.

jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych do obsługi kotłów centralnego ogrzewania oraz przygotowanie do egzaminu dla uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.

Termin rozpoczęcia szkolenia palacza: 18.05.2016r. godz. 16:00

Koszt szkolenia: 785,00 zł (szkolenie + egzamin przed komisją kwalifikacyjną)

W ramach szkolenia „Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym" oferujemy:

- zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania,

- organizację zajęć praktycznych w kotłowniach funkcjonujących zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.,

- profesjonalną kadrę dydaktyczną,

- materiały dydaktyczne,

- egzamin przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Czego Cię nauczymy?

Podczas kursu „Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym" posiądziesz wiedzę z zakresu budowy i zasad działania kotłów centralnego ogrzewania wraz z osprzętem i urządzeniami pomocniczymi. Poznasz również zasady prawidłowej i ekonomicznej eksploatacji kotłów i urządzeń pomocniczych oraz wykorzystywania w eksploatacji wskazań typowej aparatury kontrolno-pomiarowej. Dodatkowo przeszkolimy Ciebie z przepisów bhp i przeciwpożarowych w zakresie eksploatacji kotłów i urządzeń pomocniczych.


Świadectwo kwalifikacyjne palacza – szansą na zdobycie pracy.