Wykwalifikowani i kompetentni

thumb baner 2 wykwalifikowaniBezpłatne szkolenia i staże
dla osób bezrobotnych/niepracujących
powyżej 29 roku życia.

 

„Wykwalifikowani i kompetentni– kompleksowy program wsparcia osób niepracujących powyżej 29 roku życia".

Celem projektu jest

zwiększenie efektywności w poruszaniu się po rynku pracy osób niepracujących powyżej 29 roku życia prowadzące do znalezienia zatrudnienia, poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia.

Do kogo jest skierowany?

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które:

 • ukończyły 30lat,
 • zamieszkują na terenie powiatu oleckiego,
 • są bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo,
 • jednocześnie należą do jednaj z poniższych grup:
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby długotrwale bezrobotne (min. 12 miesięcy),
  • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie min. średnie).

Co oferujemy?

 • Poradnictwo zawodowe,
 • Indywidualne szkolenia zawodowe,
 • 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców (z możliwością późniejszego zatrudnienia).

Dodatkowo podczas trwania projektu gwarantujemy:

 • Stypendia stażowe,
 • Stypendium szkoleniowe,
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże,
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Ośrodek ZDZ w Olecku:

                                                ul. Armii Krajowej 22A,
                                                tel. 87 520 26 35,
                                                olecko@zdz.bialystok.pl
                                                gg: 48536776
                                                fb: Olecko - Ośrodek ZDZ

 

Nie trać czasu i już dziś wypełnij FORMULARZ REKRUTACYJNY.

Liczba miejsc ograniczona!

 

Przed złożeniem formularza prosimy zapoznać się z REGULAMINEM UDZIAŁU W PROJEKCIE.