Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Szkolenie palacza kotłów c.o.

palacz c.o. kursy okz oleckoZdobądź uprawnienia palacza tuż przed sezonem grzewczym!


Zapraszamy na kurs: „Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym".

Zajęcia z palacza rozpoczynamy 15 września (czwartek) o godz. 15:00.

 

Z A P I S Z     S I Ę     O N L I N E !

Celem szkolenia na palacza kotłów c. o.

jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych do obsługi kotłów centralnego ogrzewania oraz przygotowanie do egzaminu dla uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.

Termin rozpoczęcia szkolenia palacza: 15.09.2016r. godz. 15:00

Koszt szkolenia: 785,00 zł (szkolenie + egzamin przed komisją kwalifikacyjną)

W ramach szkolenia „Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym" oferujemy:

- zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania,

- organizację zajęć praktycznych w kotłowniach funkcjonujących zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.,

- profesjonalną kadrę dydaktyczną,

- materiały dydaktyczne,

- egzamin przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 


Świadectwo kwalifikacyjne palacza
– szansą na zdobycie pracy w sezonie zimowym.