Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Dotacje na działalność

thumb wsparcie16 z logoMasz pomysł na biznes, ale brak Tobie funduszy na otwarcie działalności?

Zgłoś się do projektu i pozyskaj dotację do 23 365 zł na własną firmę!

WSPARCIE NA STARCIE - szkolenia, doradztwo i dotacje dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Celem projektu jest

wzrost postaw i umiejętności przedsiębiorczych osób niepracujących będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących powiat olecki, prowadzący do zwiększenia liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku, poprzez udzielenie pomocy szkoleniowo-doradczej oraz przekazanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Do kogo jest skierowany?

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które:

 • ukończyły 30lat,
 • zamieszkują na terenie powiatu oleckiego,
 • są bezrobotne/poszukujące pracy lub nieaktywne/bierne zawodowo
 • jednocześnie należą do jednaj z poniższych grup:
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby długotrwale bezrobotne (min. 12 miesięcy),
  • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie min. średnie).

Co oferujemy?

W ramach projektu podjęte zostaną następujące zadania:

 1. Rekrutacja uczestników projektu
  • I etap - złożenie oraz ocena formularzy rekrutacyjnych
  • II etap - indywidualne doradztwo w postaci weryfikacji predyspozycji (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
 2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe
 3. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości – dotacje na założenie działalności w wysokości 23 365 zł
 4. Wsparcie merytoryczne w prowadzeniu działalności gospodarczej w postaci usług doradczo-szkoleniowych

Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz zgłoszeniowy wypełniony komputerowo wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 26.09.2016 – 07.10.2016 do godz. 15:30, osobiście bądź za pośrednictwem kuriera/poczty do biura rekrutacyjno-konsultacyjnego (Ośrodek ZDZ):

Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax. 87 520-26-35

poniedziałek: 15.00-18.00
wtorek-piątek: 7.30-15.30

Formularze, które wpłyną przed lub po terminie nie będą rozpatrywane!

Zasady wypełniania formularzy:

 1. Formularz należy wypełnić w sposób czytelny (najlepiej komputerowo)
 2. W formularzu wszystkie pola muszą być wypełnione
 3. Oświadczenia Kandydata do Projektu stanowią nierozłączny element formularza rekrutacyjnego
 4. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z REGULAMINEM UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz z oświadczeniami

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

Więcej informacji:

Ośrodek ZDZ w Olecku:

                                               ul. Armii Krajowej 22A,
                                               tel. 87 520 26 35,
                                               olecko@zdz.bialystok.pl
                                               gg: 48536776
                                               fb: Olecko - Ośrodek ZDZ