Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Składanie biznesplanu "Wsparcie na starcie"

thumb Baner na www 08.12.2016Uczestnicy ostatniej edycji kursu "ABC przedsiębiorczości"!

Informujemy, iż 24 marca 2017 r. o godz. 13:00 mija termin składania wniosków
o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego. Dokumenty należny złożyć 

w Biurze projektu w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Olecku
ul. Armii Krajowej 22A, 19-400 Olecko.

Jako komplet dokumentów należy rozumieć złożenie następujących załączników:

Załącznik nr 5. Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego
Załącznik nr 5a. Wzór Biznes Planu
Załącznik nr 5b. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego
Załącznik nr 5c. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
Załącznik nr 5d. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
Załącznik nr 5e. Wzór Oświadczenia o kwalifikowalności VAT
Załącznik nr 5f. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wszystkie załączniki należy złożyć w dwóch egzemplarzach w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku wniosków przesyłanych pocztą decyduje data wpływu.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Wnioski złożone w ww. terminie zostaną rozpatrzone najpóźniej do 7 kwietnia 2017 r. O wynikach oceny poinformujemy listownie.

POWODZENIA!