Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Rozwój kompetencji pracowników

zdjęcie pomagamyWM17Pracodawco!

Projekt "Pomagamy zwalnianym", to nie tylko szansa dla osób zwolnionych lub zagrożonych utratą pracy.


To również świetna okazja dla lokalnych przedsiębiorców do podniesienia kwalifikacji pracowników!

 

Jeśli w przeciągu ostaniach 12 miesięcy zwolniłeś chociaż jednego pracownika z przyczyn niedotyczących pracowników (np. likwidacja stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych firmy), możemy przeszkolić pozostałych Twoich pracowników, aby mieli większe szanse na stabilne zatrudnienie w Twojej firmie.

W ramach projektu pracownik może skorzystać z:

  • doradztwa zawodowego,
  • poradnictwa psychologicznego,
  • pośrednictwa pracy,
  • szkoleń zawodowych,
  • zwrotu kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia (jeżeli miejsce zamieszkania jest poza Oleckiem).

Z racji udziału pracownika w projekcie, pracodawca nie ponosi żadnych kosztów!

 

Nie przegap szansy na rozwój Swojej firmy.

Zapraszamy do współpracy.