Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Dotacje na działalność gospodarczą - ostatni nabór

thumb wsparcie16 z logoW dalszym ciągu trwa nabór formularzy zgłoszeniowych
na pozyskanie dotacji na otwarcie działalności!

O kwotę 23 365,00 zł mogą ubiegać się osoby bezrobotne/niepracujące powyżej 30 roku życia w ramach projektu "Wsparcie na starcie - szkolenia, doradztwo i dotacje dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą".

 

Dokumenty przyjmowane są w terminie
do 31 grudnia 2017 r.

Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które:

 • ukończyły 30 lat,
 • zamieszkują na terenie powiatu oleckiego,
 • są bezrobotne/poszukujące pracy lub nieaktywne/bierne zawodowo

oraz jednocześnie należą do jednaj z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne (min. 12 miesięcy),
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie min. średnie).

Projekt przewiduje dla uczestników następujące formy wsparcia:

 1. Indywidualne doradztwo
 2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe
 3. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości – dotacje na założenie działalności w wysokości 23 365 zł
 4. Wsparcie merytoryczne w prowadzeniu działalności gospodarczej w postaci usług doradczo-szkoleniowych

Zasady rekrutacji:

Formularz zgłoszeniowy wypełniony komputerowo wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście bądź za pośrednictwem kuriera/poczty do Ośrodka ZDZ:

Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax. 87 520-26-35

w terminie do 31.12.2017*.

 

* W okresie międzyświątecznym wnioski należy przesyłać pocztą na ww. adres.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz z oświadczeniami

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z REGULAMINEM UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Jeśli masz jakieś pytania - zapraszamy:

Ośrodek ZDZ w Olecku:

                                               ul. Armii Krajowej 22A,
                                               tel. 87 520 26 35,
                                               olecko@zdz.bialystok.pl
                                               gg: 48536776
                                               fb: Olecko - Ośrodek ZDZ

 

Pozostały oststnie wolne miejsca!