Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Rusza dodaktowy nabój

thumb zdjęcie pomagamyWM17Od 9 listopada br.
rusza dodatkowy nabór do projektu

"Pomagamy zwalnianym -
kompleksowe wsparcie adaptacyjne - III edycja".

Mamy ostatnich 8 miejsc!

Projekt skierowany jest do osób, które:

  • w chwili przystąpienia do projektu mają skończone 18 lat,
  • zamieszkują powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski lub węgorzewski,
  • zostali zwolnieni w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
  • są przewidziane do zwolnienia

W ramach projektu Pomagamy zwalnianym czekają na Ciebie:

  • wsparcie doradczo-psychologiczne
  • szkolenia zawodowe
  • staż u lokalnych pracodawców

Dodatkowo otrzymasz od nas:

  • stypendium stażowe – 1850 zł brutto miesięcznie
  • stypendium szkoleniowe dla osób bezrobotnych/biernych zawodowo – 6,50 zł brutto za każdą godzinę uczestnictwa w zajęciach,
  • zwrot kosztów dojazdu

Aby wziąć udział w projekcie Pomagamy zwalnianym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy

formularz zgłoszeniowy

i dostarczyć go do naszego Ośrodka wraz z kserokopią świadectwa pracy lub wypowiedzenia.

Przed zapisaniem się do projektu zapoznaj się z regulaminem

regulamin projektu Pomagamy zwalnianym


Dzięki nam zdobędziesz nowe kwalifikacje i nie będziesz bezrobotny!