Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Młodzi i aktywni - II edycja

thumb zdjęcieBezpłatne szkolenia i staże
dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP,
które nie ukończyły 30 roku życia!

„MŁODZI I AKTYWNI –
kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo
do 29 roku życia - II edycja"

Już po raz drugi nasz Ośrodek realizuje projekt, który ma na celu zniwelowanie barier skutecznej integracji z rynkiem pracy u osób biernych zawodowo lub bezrobotnych w wieku 15-29 lat poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia w postaci wsparcia psychologiczno-doradczego, szkoleń i staży zawodowych prowadzącego do zatrudnienia.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które:

 • osoby bierne zawodowo w wieku 15-29 lat,
 • zamieszkują na terenie podregionu ełckiego (powiat: ełcki,giżycki, gołdapski, olecki, piski i węgorzewski),
 • nie pracują, nie kształcącą się w trybie stacjonarnym (dziennym) ani nie szkolą (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach),
 • są zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

W ramach projektu Młodzi i aktywni oferujemy:

 • Indywidualne doradztwo,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • Warsztaty „Techniki aktywnego poszukiwania pracy” lub „Autoprezentacja”,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Szkolenia zawodowe nadające konkretne kwalifikacje,
 • 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców.

Dodatkowo uczestnik projektu otrzyma:

 • Stypendium stażowe - 1 281,16 zł brutto miesięcznie,
 • Stypendium szkoleniowe – 8,54 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym,
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże,
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży.

 Informacje można uzyskać w Ośrodku ZDZ w Olecku:

ul. Armii Krajowej 22A,
tel. 87 520 26 35,
olecko@zdz.bialystok.pl
fb: Olecko - Ośrodek ZDZ

 

Dokumenty do pobrania:

formularz zgłoszeniowy

regulamin udziału w projekcie

 

Nie trać czasu i już dziś zapisz się!

Mamy jedynie 15 miejsc!