Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Twój Cel - PRACA!

zdjęcie Twój cel - PracaSzukasz pracy? Zgłoś się do nas!

Projekt pn. "Twój Cel - PRACA - kompleksowy program aktywizacji osób bezrobotnych z subregionu ełckiego" skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku od 30 do 49 lat zamieszkujących powiat olecki.

Każdy uczestnik odbędzie bezpłatne szkolenia oraz staż u lokalnych pracodawców!

Celem projektu "Twój Cel - PRACA" jest:

aktywizacja zawodowa 60 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 30-49 lat zamieszkujących subregion ełcki, prowadząca do znalezienia zatrudnienia przez min. 30 uczestników poprzez realizację kompleksowego zindywidualizowanego wsparcia.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 • bezrobotne niezarejestrowane w PUP
 • w wieku 30-49 lat
 • zamieszkujące powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski i węgorzewski

W ramach projektu "Twój Cel - PRACA" organizowane są następujące formy wsparcia:

 • Indywidualne doradztwo (2 godz./os.),
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe (3 godz./os.),
 • Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”,
 • Wsparcie psychologiczne (10 godz./os.),
 • Pośrednictwo pracy (do 2 godz./os.),
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 120 godzin / osoba),
 • 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców.

Dodatkowo zapewniamy:

 • bezpłatny udział w projekcie
 • stypendia stażowe - 1 017,40 zł netto miesięcznie
 • stypendium szkoleniowe - 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną na czas szkoleń i staży
 • ubezpieczenie

Dokładne informacje można uzyskać w Ośrodku ZDZ w Olecku:

ul. Armii Krajowej 22A,
tel. 87 520 26 35,
olecko@zdz.bialystok.pl
fb: Olecko - Ośrodek ZDZ

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

regulamin

 

ZAPRASZAMY! Ilość miejsc ograniczona.