Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Stawiam na aktywność

AktywnośćWM18 zdjęcie z logoMamy kolejny bezpłatny projekt!
Tym razem nie tylko dla bezrobotnych.

"Stawiam na aktywność - kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia"
to szansa na uzyskanie nowych kwalifikacji oraz znalezienia zatrudnienia lub
poprawy warunków obecnej pracy.

 

Do udziału w bezpłatnym projekcie zapraszamy osoby, które:

 • ukończyły 30 lat
 • zamieszkują powiat: ełcki, gołdapski, olecki
 • pozostają bez pracy: bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub bierne zawodowo
 • pracują i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniają jeden z poniższych warunków:
  • miesięczne zarobki nie przekraczają 2250zł brutto lub zamieszkują w gospodarstwie domowym, w którym dochody na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto
  • są zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki w poprzednim miesiącu nie przekroczyły kwoty 2250zł brutto

W ramach projektu "Stawiam na aktywność" oferujemy bezpłatny udział w poszczególnych formach wsparcia:

A. Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo:

 1. Wsparcie psychologiczno-doradcze
 2. Pośrednictwo pracy
 3. Szkolenia zawodowe
 4. Staże u lokalnych przedsiębiorców (3miesięczne)

B. Osoby pracujące:

 1. Wsparcie psychologiczno-doradcze
 2. Pośrednictwo pracy
 3. Szkolenia zawodowe

Dodatkowo uczestnikom projektu zapewniamy:

 • stypendia stażowe - 1 017,40 zł netto miesięcznie + składki społeczne
 • stypendium szkoleniowe - 8,69 zł brutto za każda godzinę szkolenia zawodowego
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależna na czas szkoleń i staży

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zapisz się do projektu!

Zapoznaj się również z Regulaminem udziału w projekcie "Stawiam na aktywność"

 

Punkt rekrutacyjny:

ZDZ w Olecku
ul. Armii Krajowej 22A, 19-400 Olecko
tel. 87 520 26 35
olecko@zdz.bialystok.pl
fb: Olecko - Ośrodek ZDZ