Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Bezpłatne szkolenia dla pracujących

AktywnośćWM18 zdjęcie z logoPracujesz za najniższą krajową
i chcesz podnieść swoje kwalifikacje?

Nie czekaj, aż szef przyjdzie sam do Ciebie z propozycją podwyżki. Stwórz odpowiednie warunki, aby się Tobie ona należała.

Dla pracodawcy nie ma lepszego argumentu, jak kompetentny pracownik!

Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń w ramach projektu "Stawiam na aktywność - kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia". Uczestnikom proponujemy doradztwo zawodowe oraz kursy, które przyczynią się do polepszenia warunków pracy. A wszystko to całkowicie za darmo!

Celem projektu jest poprawa warunków zatrudnienia przez 34 osoby pracujące w wieku 30 lat i więcej zamieszkujące powiat ełcki, gołdapski lub olecki.

Jedyne co należy zrobić, aby skorzystać z bezpłatnych szkoleń, to:

KROK 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy

KROK 2. Dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy

KROK 3. Aktywnie uczestniczyć w zaplanowanych formach wsparcia

Dodatkowo, przed podjeciem decyzji o udziale w projekcie, należy zapoznać się z regulaminem.

Jakie trzeba spełnić warunki, aby dostać szkolenie całkowicie za darmo?

Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba, która:

  1. ma ukończone 30 lat,
  2. zamieszkuje powiat ełcki, gołdapski lub olecki
  3. pracuje i znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:
  • miesięczne zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub zamieszkuje w gospodarstwie domowym, w którym dochody      
    (z wyłączeniem transferów socjalnych) na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto

          lub

  • osoba zatrudniona na umowie krótkoterminowej lub pracująca w ramach umowy cywilno-prawnej, której miesięczne zarobki nie przekraczają płacy minimalnej.

Co oferujemy oprócz bezpłatnych szkoleń?

W ramach projektu przewidziane jest wsparcie towarzyszące, tj.:

  1. Stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
  2. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
  3. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych

 

 Pamiętaj! Mamy jedynie 34 miejsca. Nie przegap takiej okazji!