Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Zmiany w kształceniu od 19.10.2020 r.

covid zajęcia ZDZ Olecko

Uprzejmie informujemy, że organizacja pracy naszej placówki uwzględnia wszystkie wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.

 

W związku powyższym nie ma konieczności przechodzenia na kształcenie zdalne. Wszystkie zajęcia w szkole zaocznej, jak również zaplanowane kursy odbywać się będą na dotychczasowych zasadach.

Poniżej przypominamy zasady bezpieczeństwa panujące w szkole zaocznej oraz na kursach.

  • W zajęciach w liceum zaoczym oraz w kursach mogą uczestniczyć jedynie osoby bez objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
  • Wszystkie osoby wchodzące do budynku zobligowane są do zdezynfekowania rąk. Przy wejściu do budynku, przy sekretariacie oraz na każdym piętrze umieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekowania rąk oraz instrukcją użycia środka dezynfekującego.
  • Na terenie całej placówki obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust, szczególnie w częściach wspólnych oraz ogólne zasady higieny (częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu).
  • We wszystkich częściach budynku należy zachować dystans społeczny.
  • Słuchacze posiadają i korzystają jedynie z własnych przyborów, podręczników, materiałów szkoleniowych.

wytyczne covid ZDZ Olecko

Uwaga! W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub skierowania na kwarantannę, prosimy o bezzwłoczne poinformowanie o tym fakcie sekretariat.

Dodatkowo, aby zapewnić bezpieczeństwo, w naszej szkole dla dosrosłych oraz na kursach stosujemy następujące środki ostrożności:

  • Sale, korytarze oraz inne części wspólne są wietrzone oraz dezynfekowane. Dodatkowo na koniec dnia pracownie są ozonowane.
  • Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych są czyszczone lub dezynfekowane.
  • Przy wejściu do budynku, przy sekretariacie oraz na każdym piętrze umieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekowania rąk oraz instrukcją użycia środka dezynfekującego.
  • W łazienkach w dozownikach dostępne jest mydło antybakteryjne oraz instrukcja prawidłowego mycia rąk.
  • Na terenie placówki wyodrębnione jest pomieszczenie do izolacji osoby, u której podczas trwania zajęć wystąpią objawy zakażenia.

W przypadku jakichkolwiek zmian w funkcjonowaniu szkoły i ośrodka, będziemy na bieżąco o wszystkim informować.