Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Krawiectwo przemysłowe

Kurs krawiectwa przemysłowego ZDZ w Olecku

O tym, że prawdziwych fachowców zaczyna brakować, wiadomo nie od dziś. Coraz rzadziej spotyka się kuśnierzy, krawców, szewców itp. Praca i zapotrzebowanie na usługi jest, ale specjalistów brak.

Jednym z najbardziej deficytowych zawodów  w Polce jest krawiec. W barometrze zawodów deficytowych od 2014 roku znajduje się w pierwszej dziesiątce najbardziej poszukiwanych fachowców. Nie dość, że brakuje doświadczonych krawców, to również jest coraz mniej szkół, które przyuczałyby nowe pokolenie. Jest to jeden z czynników, które powodują, że  firmy coraz częściej decydują się na samodzielne przyuczanie pracowników w danym zawodzie.

Z tego też powodu pod koniec stycznia br. powstał pomysł organizacji szkolenia z zakresu krawiectwa przemysłowego. Szkolenie realizowane w partnerstwie z lokalną firmą Adriatica specjalizującą się w produkcji wysokiej jakości wyposażenia tapicerskiego do jachtów.

Cel kursu krawieckiego

Szkolenie ma na celu uzyskanie przez uczestników wiadomości i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu krawiectwa przemysłowego ze szczególnym naciskiem na praktyczne przyuczenie do zawodu.

 Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie MEN potwierdzające uzyskanie kompetencji zawodowych oraz możliwość zatrudnienia w firmie Adriatica w Olecku.

Uczestnicy szkolenia

Kurs krawiectwa przemysłowego skierowany jest do:
• osób poszukujących nowej pracy
• pracowników rozpoczynających pracę zawodową związaną z szyciem
• każdej osoby, która chce zdobyć nowe umiejętności.

Program szkolenia krawieckiego

Program nauczania „kursu krawiectwa przemysłowego” został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zawiera następujące treści:
• Bezpieczeństwo i higiena pracy w krawiectwie oraz ergonomia pracy
• Podstawowe wiadomości z krawiectwa przemysłowego
• Obsługa maszyny przemysłowej

Czas trwania i realizacja kursu

Program szkolenia z krawiectwa przemysłowego obejmuje 50 godz. dydaktycznych , z czego 45 godz. stanowią zajęcia praktyczne na profesjonalnych maszynach.

Rekrutacja na szkolenie

Osobą do kontaktu w sprawie organizacji kursu jest Lucyna Zaniewska:

telefon: 87 520 26 35
mail: l.zaniewska@zdz.bialystok.pl

Co oferujemy?

W ramach szkolenia z zakresu krawiectwa przemysłowego zapewniamy:
• zajęcia praktyczne przeprowadzone w profesjonalnej szwalni,
• wykładowcę posiadającego wieloletnie doświadczenie w branży krawiectwa przemysłowego,
• materiały szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia praktyki,
zaświadczenie MEN o ukończeniu „kursu krawiectwa przemysłowego" wydane na podstawie Rozporządzenia z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652) wraz z suplementem
• gwarancję zatrudnienia dla najlepszych słuchaczy.

 

 

logo Adriatica