Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Bezpłatny kurs elektryka i kurs budowlany

Elektryk budowlaniec ZDZ Olecko

Pracujesz w branży budowlanej, ale nie masz uprawnień?

A może poszukujesz pracy i przydałyby się nowe kwalifikacje?

Właśnie wznowiliśmy nabór do projektu, w ramach którego możesz odbyć bezpłatny kurs elektryka i kurs budowlany. Nie dość, że szkolenia nic nie będą Ciebie kosztować, to my będziemy Tobie płacić za to, że będziesz chodzić na zajęcia. Wystarczy, że masz ukończone 30 lat i jesteś bezrobotny lub nie zarabiasz więcej niż najniższa krajowa.

Dla kogo bezpłatne szkolenia?

Jeśli chcesz za darmo odbyć kurs elektryka lub kurs budowlany, sprawdź czy się kwalifikujesz. W projekcie może wziąć udział:

 1. osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy,w tym zaliczająca się do jednej z grup:
  • długotrwale bezrobotna
  • 50+
  • osoba niepełnosprawna
  • osoba o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie średnie)
 2. osoba pracująca, której miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (2 800,00 zł brutto), w tym:
  •  zatrudniona na umowę krótkoterminową, tj. zawartą na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy

lub

  •  w ramach umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o działo itp.)

Dodatkowo, a by uczestniczyć w bezpłatnym kursie elektryka lub kurie budowlanym, należy być mieszkańcem powiatu oleckiego, ełckiego lub gołdapskiego.

Bezpłatne szkolenia i nie tylko

Oprócz bezpłatnego udziału w kursie elektryka lub w kursie budowlanym, dla każdego uczestnika przewidziane są następujące formy wparcia:

 • Wsparcie psychologiczno-doradcze
 • Pośrednictwo pracy
 • Stypendium szkoleniowe wypłacane za każdą godzinę uczęszczania na kurs elektryka lub kurs budowlany
 • Zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Olecka

Dla osób bezrobotnych przewidziane są również 3 miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców oraz stypendium stażowe.

Organizacja bezpłatnych szkoleń

Wszystkie informacje na temat organizacji kursu elektryka i kursu budowlanego dostępne są:

♦ w zakładce szkolenia → oferta szkoleń

♦ pod numerem telefonu: 87 520 26 35

♦ mailowo: olecko@zdz.bialystok.pl

♦ bezpośrednio pod poniższymi linkami:

Kurs elektryka

Kurs budowlany