Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Wznowienie naboru!

dofinansowanie do żłobka lub niani ZDZ Olecko

 

Jak już na pewno niektórzy z Was wiedzą,
ruszyła ponownie rekrutacja do projektu
"Maluszek u niani" i "Maluszek w żłobku"
realizowanego przez Warmińsko - Mazurski ZDZ w Olsztynie.

Wczoraj na naszym Facebookowym profilu i na Instagramie pojawiła się informacja o możliwości pozyskania dofinansowania do 80% wynagrodzenia za nianię lub za żłobek. Od tamtej pory na naszym messenger wrze. Również telefon nasz nie milknie.

W związku z tym, poniżej przedstawiamy listę najczęściej zadawanych pytań. Mamy nadzieję, że rozwieje to wszelkie wątpliwości w kwestii przystąpienia do projektu.

1. Czy będąc na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym mogę przystąpić do projektu?

Oczywiście. Osoba, która przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym może otrzymać dofinansowanie bez konieczności przerywania urlopu.

2. Czy po wysłaniu formularza muszę przynosić do Ośrodka ZDZ w Olecku jakieś dokumenty?

Nie. Wszystkie dokumenty można wysłać skanem lub zdjęciem na adres mailowy: dziecko-elk@wmzdz.pl

3. Czy projekt jest tylko dla osób bezrobotnych?

Nie. Projekt skierowany jest zarówno do osób bezrobotnych, biernych zawodowo jak i pracujących oraz prowadzących własną działalnośc gospodarczą.

4. Czy istnieje próg dochodowy na jednego członka rodziny, którego nie można przekroczyć, aby ubiegać się o dofinansowanie?

Nie. Informacja ta jest niezbędna jedynie do przyznania odpowiedniej ilości punktów: do 1 100 zł – 5 punktów; 1 101-1 300 zł – 4 punkty, 1 301 – 15 00 zł –
3 punkty; 1 501-1 800 zł – 2 punkty, 1 801-2 500 zł – 1 punkt, powyżej 2 501 zł – 0 punktów. Przy czym należy pamiętać, że przy wyliczaniu dochodu należy wykazać wszystkie źródła w tym m.in. np. 500+ lub zasiłek z MOPS-u (jeśli jest przyznany)

5. Czy umowa z nianią może być zawarta przed przystąpieniem do projektu?

Tak. Jednak wnioskować o dofinansowanie można jedynie od dnia podpisania umowy z WM ZDZ w Olszynie. Wcześniejsze wynagrodzenie niani nie jest objęte projektem.

6. Czy dofinansowanie na żłobek można dostać jeśli dziecko już uczęszcza do placówki?

Tak. O dofinansowanie można ubiegać się w przypadku, kiedy dziecko chodzi do żłobka lub dopiero ma zacząć.

7. Czy załatwiacie w ramach projektu miejsce w żłobku?

Nie. Rodzic wybiera sam placówkę do której chce, aby dziecko uczęszczało oraz stara się o przyjęcie do żłobka.

8. Czy ZDZ współpracuje z nianiami, które mogłyby opiekować się moim dzieckiem? Czy muszę sama znaleźć?

Projekt zakłada jedynie refundację wynagrodzenia za nianię. Nie posiadamy osób, które mogłyby sprawować opiekę nad dzieckiem. Rodzic musi sam znaleźć odpowiednią nianię.

9. Czy nianią może być babcia dziecka?

Oczywiście. Nianią może być członek rodziny, pełnoletnie rodzeństwo oraz każda inna niespokrewniona osoba. Jedynie rodzic dziecka nie może.

10. Na jaki okres jest dofinansowanie?

Na chwilę obecną projekt trwa do 30.11.2023r. W związku z tym dofinansowanie może zostać przydzielone do końca listopada 2023 r.

11. Czy mając własną firmę mogę wsiąść udział w projekcie?

Tak. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, biernych zawodowo jak i pracujących oraz prowadzących własną działalność gospodarczą. W przypadku właścicieli firm ubiegających się o dofinansowanie, do dokumentów należy dołączyć wpis do CEiDG.

12. Czy jeśli dziecko mam zapisane do żłobka dopiero od 2024 r. mogę ubiegać się o udział w projekcie?

Nie. Projekt trwa do 30 listopada 2023r. i jedynie do tego czasu rozliczane jest dofinansowanie.

13. Co jeśli moje dziecko kończy 3 lata wcześniej niż czas, do kiedy trwa projekt?

Wówczas dofinansowanie zostanie przyznane jedynie do dnia 3 urodzin dziecka.

14. Moje dziecko nie skończyło 3 lat i chodzi do przedszkola. Czy też mogę ubiegać się o dofinansowanie?

Niestety nie. Jedynie w przypadku dzieci uczęszczających do żłobka możliwa jest refundacja.

15. Czy niania musi mieć jakieś konkretne kwalifikacje?

Jedynym wymogiem w stosunku do niani jest posiadanie aktualnej książeczki zdrowia. Za badania sanitarno-epidemiologiczne w projekcie nie jest przewidziany zwrot kosztów.

 

 

Poniżej przypominamy główne założenia projektu.

Jednocześnie informujemy, iż obecnie dofinansowanie jest już jedynie na żłobek.

Dofinansowanie do żłobka lub niani