Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Wychowawca wypoczynku - szkolenie

 wychowawca wypoczynku

 

Planujesz wyjechać gdzieś na wakacje,
ale chciałbyś sobie najpierw trochę dorobić?


Jeżeli poszukujesz pracy podczas wakacji -
- u nas zdobędziesz do tego kwalifikacje!

Jeszcze w maju planujemy rozpoczęcie kursu na wychowawcę wypoczynku. W trakcie trwania szkolenia przygotujemy Was do sprawowania opieki wychowawczej w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży. Kurs na wychowawców jest prowadzony pod nadzorem Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty.

 Z A P I S Z  S I Ę  O N - L I N E 


Cel kursu na wychowawcę

Celem kursu na wychowawcę wypoczynku jest uzyskanie przygotowania do pracy wychowawcy w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez:
- zdobycie podstawowej wiedzy z dziedziny opieki nad dziećmi i młodzieżą,
- wyrabianie poczucia odpowiedzialności za powierzonych uczestników w placówce wypoczynku,
- doskonalenie umiejętności organizatorskich i metodycznych,
- poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji.

Kto może zostać wychowawcą?

 Jeśli nie jesteś nauczycielem, musisz spełnić poniższe wymagania:

  • ukończone 18 lat,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • wykształcenie co najmniej średnie,
  • ukończony kursu na wychowawcę wypoczynku.

Czas trwania szkolenia na wychowawcę

Szkolenie na wychowawcę wypoczynku trwa 36 godz.zajęć dydaktycznych. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie zdalnej w czasie rzeczywistym.

Na praktykę natomiast zapraszamy na jeden dzień do naszego Ośrodka w Olecka (sobota lub niedziela)

Jak zdobyć uprawnienia wychowawcy?

Jeżeli jesteś zdecydowany, że chciałbyś wyjechać na kolonie w roli opiekuna, najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem sezonu urlopowego ukończyć kurs na wychowawcę wypoczynku. Wystarczy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Zapisz się na kurs

Wychowawca wypoczynku

2. Uczęszczaj na zajęcia zgodnie z zaplanowanym harmonogramem

3. Zdaj egzamin wewnętrzny

4. Odbierz zaświadczenie o ukończeniu kursu wychowawcy wypoczynku zgodne z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z suplementem

 

Pamiętaj!

Kurs na wychowawcę wypoczynku mogą prowadzić tylko i wyłącznie publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli, kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Każde inne osoby prawne, osoby fizyczne oraz instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową MUSZĄ posiadać zgodę właściwego Kuratora Oświaty.

 

Nie przegap okazji i zostań wychowawcą jeszcze przed sezonem!