Plany zajęć

Plan zajęć dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z/s w Olecku

Rok szkolny 2021/2022

 

Semestr III

plan zajęc liceum zaoczne ZDZ Olecko 1

plan zajęc liceum zaoczne ZDZ Olecko 2