Plany zajęć

Plan zajęć dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z/s w Olecku

Rok szkolny 2021/2022

 

Semestr IV

 

plan zajęć liceum zaoczne ZDZ Olecko