Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV

Elektryk-uprawnienia SEP ZDZ OleckoKurs umożliwiający uzyskanie
świadectwa kwalifikacji
grupa I

Cel szkolenia elektrycznego

Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji wybranych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.

 Uczestnicy kursu

Uczestnikiem kursu „Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV” może być osoba, która:

 • ma ukończone 18 lat
 • zajmuje się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznychh
 • chce zdobyć uprawnienia elektryczne SEP do 1kV

Program szkolenia

Program nauczania kursu z zakresu elektryka został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne z zakresu:

 1. Eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 2. Budowy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 3. Montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 4. Bezpieczeństwa

Po ukończeniu kursu zostanie zorganizowany egzamin zewnętrzny przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną nr 379 działającą przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki.

Czas trwania i realizacja kursu

Program szkolenia „Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV” obejmuje 50 godz. zajęć dydaktycznych realizowanych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Kurs realizowany w formie zdalnej.
Zajęcia realizowane przy użyciu bezpłatnego komunikatora SKYPE w dni i godziny wskazane w harmonogramie. Szkolenie odbędzie na zasadzie połączeń z wykładowcą, który będzie omawiał poszczególne zagadnienia tematyczne przewidziane programem.

Na zakończenie kursu zostanie zorganizowany i przeprowadzony egzamin na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji wybranych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.

Warunki dopuszczenia do egzaminu

Prowadzący na kursie elektryka

Trener posiadający kwalifikacje w zawodzie elektryka z 17-letnim doświadczeniem w pracy w zawodzie. Od 2008 r. prowadzi zajęcia na kursach z zakresu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Członek Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej.

Cena* kursu

Koszt szkolenia wynosi 800,00 zł.*

Po zakończeniu kursu organizowany jest egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną dodatkowo płatny 10 % najniższego krajowego wynagrodzenia (do lipca 2023 jest to 349,00 zł).

* Istnieje możliwość wystawienia faktury.

Rekrutacja na szkolenie

Osobą do kontaktu w sprawie organizacji kursu jest Katarzyna Nalbach.

telefon: 87 520 26 35
mail: olecko@zdz.bialystok.pl

Co oferujemy?

W ramach szkolenia z zakresu elektryka zapewniamy:

 • zajęcia teoretyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania opracowanym w oparciu o Rozporządzenie MEN,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,
 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu "Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV"  wraz z suplementem
 • zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną
 • uzyskanie świadectwa kwalifikacji grupa I (po pozytywnym zdaniu ww. egzaminu)