Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Szkolenie barmańskie I stopnia

Szkolenie barmańskie I stopnia ZDZ Olecko

Kurs nadający kompetencje
w zawodzie barmana
(kod zawodu: 513202)

Cel szkolenia

Szkolenie barmańskie ma na celu uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przygotowujących do pracy w charakterze barmana niezbędnych do podjęcia pracy za barem w klubach, barach, restauracjach, hotelach itp.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie MEN potwierdzające uzyskanie kompetencji zawodowych.

Uczestnicy kursu

Szkolenie barmańskie skierowane jest do:

 • osób, które chcą nauczyć się przygotowywać fantazyjne drinki,
 • osób, które zamierzają podjąć pracę jako barman,
 • pracowników klubów, barów, restauracji, hoteli itp., którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę.

Program kursu

Program nauczania szkolenia barmańskiego I stopnia został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zawiera następujące treści:

 • Podstawy pracy barmana
 • Klasyfikacja napojów mieszanych
 • Podstawowe informacje na temat wina
 • Przygotowywanie i serwowanie drinków i napojów bezalkoholowych

Czas trwania i realizacja kursu

Program szkolenia obejmuje 24 godz. zajęć dydaktycznych realizowanych w ciągu 3-4 dni.

Kurs realizowany w formie zdalnej oraz stacjonarnej.
Zajęcia teoretyczne będą realizowane przy użyciu bezpłatnego komunikatora SKYPE w dni i godziny wskazane w harmonogramie szkolenia. Teoria odbędzie na zasadzie połączeń z wykładowcą, który będzie omawiał poszczególne zagadnienia tematyczne przewidziane programem szkolenia.
Po zakończeniu zajęć teoretycznych nastąpi realizacja kształcenia praktycznego na terenie Ośrodka przy zastosowaniu procedury bezpieczeństwa obowiązującej w naszej placówce.
Szkolenie zakończy się egzaminem końcowym sprawdzającym nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy barmana.

Prowadzący na kursie barmana

Szkolenie barmańskie I stopnia poprowadzi trener posiadający kompetencje w zawodzie barmana oraz 8-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku barman/barista. Dodatkowo od 2015 roku prowadzi własną działalność świadcząc usługi związane z wykonywanym zawodem. Z naszą firmą współpracuje od 2 lat prowadząc szkolenia barmańskie, baristy i kelnerskie.

Cena kursu

Proponowane szkolenie jest płatne w wysokości 650,00 zł.

Rekrutacja na szkolenie

Osobą do kontaktu w sprawie organizacji kursu "Barman I stopnia" jest Katarzyna Nalbach.

telefon: 87 520 26 35
mail: olecko@zdz.bialystok.pl

Co oferujemy?

W ramach szkolenia barmańskiego zapewniamy:

 • zajęcia teoretyczne z zakresu barmana I stopnia przeprowadzone zgodnie z programem nauczania opracowanym w oparciu o Rozporządzenie MEN,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • bazę dydaktyczna wyposażoną w niezbędny sprzęt barmański,
 • materiały dydaktyczne,
 • degustację sporządzanych drinków,
 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu "Barman I stopnia" wraz z suplementem wydane na podstawie Rozporządzenia z dnia 6 października 2023r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2175),
 • potwierdzenie kompetencji w zawodzie barmana.