Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Kurs Baristy

Kurs Barista ZDZ Olecko

Kurs nadający kompetencje
w zawodzie baristy
(kod zawodu: 513201)

Cel szkolenia

Kurs Barista ma na celu uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przygotowujących do pracy w charakterze baristy pomocnych przy podjęciu pracy w kawiarniach, barach, restauracjach, hotelach itp.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie MEN potwierdzające uzyskanie kompetencji zawodowych.

Uczestnicy kursu baristy

Szkolenie skierowany jest do:

 • osób, które chcą nauczyć się przygotowywać idealne i fantazyjnie wykończone espresso, cappuccino, latte,
 • osób, które zamierzają podjąć pracę w zawodzie baristy,
 • pracowników kawiarni, barów, restauracji, hoteli itp., którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę.

Program szkolenia

Program nauczania kursu barista został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zawiera następujące treści:

 • Podstawy pracy baristy
 • Kawa – podstawowe informacje
 • Urządzenia i akcesoria baristy
 • Przygotowywanie napojów gorących

Czas trwania i realizacja kursu

Program szkolenia obejmuje 8 godz. zajęć dydaktycznych realizowanych w jeden dzień w weekend lub w dwa popołudnia.

Kurs realizowany w formie stacjonarnej na w pełni wyposażonej pracowni w Ośrodku ZDZ w Olecku.
Prowadzenie zajęć oparte jest przede wszystkim na umiejętnościach praktycznych. Podczas ćwiczeń, instruktor przekaże również wiedzę teoretyczną.

Szkolenie zakończy się egzaminem końcowym sprawdzającym nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy baristy.

W przypadku firm, szkół lub innych instytucji, istnieje możliwość skierowania na szkolenie całej grupy. Wówczas termin szkolenia baristy dopasowany jest pod zamawiającego.

Prowadzący na kursie baristy

Szkolenie poprowadzi trener posiadający kompetencje w zawodzie baristy oraz 8-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku barman/barista. Dodatkowo od 2015 roku prowadzi własną działalność świadcząc usługi związane z wykonywanym zawodem. Z naszą firmą współpracuje od 5 lat prowadząc szkolenia baristy, barmańskie i kelnerskie.

Cena kursu

Proponowane szkolenie jest płatne w wysokości 300,00 zł.

Istnieje możliwość wystawienia faktury.

Rekrutacja na szkolenie

Osobą do kontaktu w sprawie organizacji kursu barista  jest Katarzyna Nalbach.

telefon: 87 520 26 35
mail: olecko@zdz.bialystok.pl

Co oferujemy?

W ramach kursu zapewniamy:

 • zajęcia teoretyczne z zakresu baristy przeprowadzone zgodnie z programem nauczania opracowanym w oparciu o Rozporządzenie MEN,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • bazę dydaktyczna wyposażoną w niezbędny sprzęt baristyczny,
 • materiały dydaktyczne,
 • degustację sporządzanych kaw,
 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu "Barista" wraz z suplementem wydane na podstawie Rozporządzenia z dnia 6 października 2023r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2175)
 • potwierdzenie kompetencji w zawodzie barista.