Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Język angielski dla początkujących

język angielski dla początkujacych ZDZ Olecko

Kurs doskonalący
znajomość języka angielskiego
na poziomie podstawowym

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu opanowanie przez uczestników znajomości języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie MEN.

Uczestnicy kursu

Kurs języka angielskiego skierowany jest do:
• osób, które nigdy do tą nie miały styczności z językiem angielskim,
• osób, które chcą wyjechać za granicę i chcą umieć komunikować się w najbardziej powszechnym języku,
• każdej osoby, która chce przypomnieć sobie podstawy języka angielskiego.

Program szkolenia

Program nauczania kursu "Język angielski dla początkujących” został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zawiera następujące treści:

  • podstawowe słówka - jak wymawiać słowa po angielsku,
  • rozmówki po angielsku,
  • czytanie po angielsku dla początkujących,

i wiele innych wiadomości niezbędnych do porozumiewania się w języku angielskim.

Czas trwania i realizacja kursu

Program szkolenia z języka angielskiego obejmuje 50 godz. zajęć dydaktycznych realizowanych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
Kurs realizowany w formie zdalnej.
Zajęcia będą realizowane przy użyciu bezpłatnego komunikatora SKYPE w dni i godziny wskazane w harmonogramie szkolenia. Szkolenie odbędzie na zasadzie połączeń z wykładowcą, który będzie omawiał poszczególne zagadnienia tematyczne przewidziane programem szkolenia.

Prowadzący na kursie

Szkolenie z "Języka angielskiego dla początkujących" poprowadzi trener mający wykształcenie wyższe w zakresie filologii angielskiej oraz przygotowanie pedagogiczne. Dodatkowo posiada doświadczenie w pracy jako nauczyciel języka angielskiego.

Cena kursu

Proponowane szkolenie jest płatne w wysokości 700,00 zł.

Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty oraz wystawienia faktury.

Rekrutacja na szkolenie

Osobą do kontaktu w sprawie organizacji kursu jest Katarzyna Nalbach.

telefon: 87 520 26 35
mail: olecko@zdz.bialystok.pl

Co oferujemy?

W ramach szkolenia z zakresu języka angielskiego zapewniamy:
• zajęcia teoretyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania opracowanym w oparciu o Rozporządzenie MEN,
• profesjonalną kadrę dydaktyczną,
• materiały dydaktyczne,
zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu "Język angielski dla początkujących" wydane na podstawie Rozporządzenia z dnia 6 października 2023r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2175) wraz z suplementem