Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Księgowość w małej firmie

księgowość wspomagana komputerem ZDZ w Olecku

Kurs nadający kompetencje
w zawodzie księgowego
(kod zawodu: 331301)

Cel szkolenia

Celem kursu księgowości uproszczonej jest przygotowanie słuchaczy do pracy w służbach finansowo-księgowych poprzez:

  • przyswojenie wiedzy z zakresu rachunkowości uproszczonej, finansów oraz przepisów podatkowych,
  • zdobycie praktycznych umiejętności wykorzystania systemów komputerowych w rozliczeniach finansowych – pakiet Rachmistrz GT

Uczestnicy kursu księgowego

Do udziału w szkoleniu z zakresu księgowości uproszczonej zachęcamy osoby:

- które chcą podnieść swoje kompetencje,
- które chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu rachunkowości uproszczonej,
- które chcą dostosować posiadaną wiedzę do wymagań związanych z informatyzacją księgowości.

Program szkolenia

Program nauczania kursu księgowości uproszczonej został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i obejmuje następujące treści:

- teoria rachunkowości uproszczonej,
- obsługa programów finansowo-księgowych (Rachmistrz GT).

Czas trwania i realizacja kursu

Program szkolenia z zakresu księgowości obejmuje 50 godz. zajęć dydaktycznych.

Kurs realizowany w formie hybrydowej: zajęcia teoretyczne zdanie, zajęcia praktyczne stacjonarnie.
Zajęcia teoretyczne realizowane przy użyciu bezpłatnego komunikatora SKYPE w dni i godziny wskazane w harmonogramie na zasadzie połączeń z wykładowcą, który będzie omawiał poszczególne zagadnienia teoretyczne przewidziane programem w czasie rzeczywistym.
Realizacja kształcenia praktycznego odbędzie się na terenie Ośrodka przy zastosowaniu procedury bezpieczeństwa obowiązującej w naszej placówce.

Prowadzący kurs księgowy

Trener posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe oraz kwalifikacje pedagogiczne oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu księgowości, rachunkowości itp.

Cena kursu

Proponowane szkolenie z księgowości uproszczonej jest płatne w wysokości 800,00 zł.

Po wcześniejszym zgłoszeniu, istnieje możliwość wystawienia faktury.

Rekrutacja na szkolenie

Osobą do kontaktu w sprawie organizacji kursu księgowości uproszczonej jest Katarzyna Nalbach:

telefon: 87 520 26 35
mail: olecko@zdz.bialystok.pl

Co oferujemy?

W ramach szkolenia z zakresu księgowości uproszczonej zapewniamy:

  • zajęcia teoretyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania opracowanym w oparciu o Rozporządzenie MEN,
  • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
  • materiały dydaktyczne,
  • strzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem do przeprowadzenia zajęć praktycznych na kursie księgowym,
  • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu "Księgowość w małej firmie" wydane na podstawie Rozporządzenia  z dnia 6 października 2023r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2175) wraz z suplementem
  • potwierdzenie kompetencji w zawodzie księgowego/księgowej