Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Księgowość wspomagana komputerem

księgowość wspomagana komputerem ZDZ w Olecku

Kurs nadający kompetencje
w zawodzie księgowego
(kod zawodu: 331301)

Cel szkolenia

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy w służbach finansowo-księgowych poprzez:

  • przyswojenie wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów oraz przepisów podatkowych,
  • zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się komputerem oraz wykorzystania wybranych funkcji pakietu MS Office w pracy księgowego,
  • opanowanie obsługi komputerowego programu do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Uczestnicy kursu księgowego

Do udziału w kursie zachęcamy osoby:

- które chcą podnieść swoje kompetencje,
- które chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu rachunkowości,
- które chcą dostosować posiadaną wiedzę do wymagań związanych z informatyzacją księgowości.

Program szkolenia

Program nauczania kursu "Księgowość wspomagana komputerowo" został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i obejmuje następujące treści:

- teoria rachunkowości,
- obsługa komputera,
- program finansowo-księgowy.

Czas trwania i realizacja kursu

Program szkolenia z zakresu księgowości obejmuje 80 godz. zajęć dydaktycznych.

Kurs realizowany w formie zdalnej (teoria) i stacjonarnej (zajęcia praktyczne).
Zajęcia teoretyczne realizowane przy użyciu bezpłatnego komunikatora SKYPE w dni i godziny wskazane w harmonogramie. Szkolenie odbędzie na zasadzie połączeń z wykładowcą, który będzie omawiał poszczególne zagadnienia teoretyczne przewidziane programem.
Po zakończeniu zajęć teoretycznych nastąpi realizacja kształcenia praktycznego na terenie Ośrodka przy zastosowaniu procedury bezpieczeństwa obowiązującej w naszej placówce.

Prowadzący kurs księgowy

Trener posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe. Praktyk z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z zakresu księgowości, rachunkowości itp.

Cena kursu

Proponowane szkolenie jest płatne w wysokości 700,00 zł.

Rekrutacja na szkolenie

Osobą do kontaktu w sprawie organizacji kursu "Księgowość wspomagana komputerem" jest Lucyna Zaniewska:

telefon: 87 520 26 35
mail: l.zaniewska@zdz.bialystok.pl

Co oferujemy?

W ramach szkolenia z zakresu księgowości zapewniamy:

  • zajęcia teoretyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania opracowanym w oparciu o Rozporządzenie MEN,
  • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
  • materiały dydaktyczne,
  • strzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem do przeprowadzenia zajęć praktycznych na kursie księgowym,
  • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu "Księgowość wspomagana komputerowo" wydane na podstawie Rozporządzenia  z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652) wraz z suplementem
  • potwierdzenie kompetencji w zawodzie księgowego/księgowej