Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Palacz kotłów centralnego ogrzewania

Palacz c. o . ZDZ Olecko

Kurs umożliwiający uzyskanie
świadectwa kwalifikacji
grupa II

Cel szkolenia palacza c. o.

Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji/dozoru kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym.

Uczestnicy kursu

Uczestnikiem kursu „Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym ” może być osoba, która:

  • ma ukończone 18 lat
  • chce zdobyć uprawnienia do obsługi kotłów c. o.
  • doświadczenie w obsłudze pieca.

Program szkolenia

Program nauczania kursu z zakresu palacza c. o. został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Podczas kursu „Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym" posiądziesz wiedzę z zakresu budowy i zasad działania kotłów centralnego ogrzewania wraz z osprzętem i urządzeniami pomocniczymi. Poznasz również zasady prawidłowej i ekonomicznej eksploatacji kotłów i urządzeń pomocniczych oraz wykorzystywania w eksploatacji wskazań typowej aparatury kontrolno-pomiarowej. Dodatkowo przeszkolimy Ciebie z przepisów bhp i przeciwpożarowych w zakresie eksploatacji kotłów i urządzeń pomocniczych.

Po ukończeniu kursu zostanie zorganizowany egzamin zewnętrzny przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną nr 379 działającą przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki.

Wrunki dopuszczenia do egzaminu

Czas trwania i realizacja kursu

Program szkolenia Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym” obejmuje 30 godz. zajęć dydaktycznych realizowanych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, w tym 4 godz. zajęć praktycznych.

Na koniec kursu zostanie zorganizowany i przeprowadzony egzamin na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym.
Egzamin odbędzie się stacjonarnie w Ośrodku ZDZ w Olecku. W przypadku wcześniejszego zgłoszenia, istnieje mozliwość organizacji egzaminu w innym mieście.

Prowadzący na kursie palacza c. o.

Trener posiadający kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru z ponad 25-letnim doświadczeniem w pracy w zawodzie. Od 2005 r. prowadzi zajęcia na kursach z zakresu palacza kotłów centralnego ogrzewania. Członek Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej.

Cena kursu

Koszt szkolenia wynosi 600,00 zł.*

Po zakończeniu kursu organizowany jest egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną dodatkowo płatny 10 % najniższego krajowego wynagrodzenia (do lipca 2023 jest to 349,00 zł).

* Istnieje możliwość wystawienia faktury.

Rekrutacja na szkolenie

Osobą do kontaktu w sprawie organizacji kursu jestKatarzyna Nalbach:

telefon: 87 520 26 35
mail: olecko@zdz.bialystok.pl

Co oferujemy?

W ramach szkolenia z zakresu palacza c. o. zapewniamy:

  • zajęcia teoretyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania opracowanym w oparciu o Rozporządzenie MEN,
  • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
  • materiały dydaktyczne,
  • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu "Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym"  wraz z suplementem
  • zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną
  • uzyskanie świadectwa kwalifikacji grupa II (po pozytywnym zdaniu ww. egzaminu)