Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Rekrutacja 2017/2018

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych!

 SZKOŁA DZIENNA 2016

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ZDZ W BIAŁYMSTOKU Z/S W OLECKU

 Opis szkoły:

• podbudowa: gimnazjum,
• 3-letni cykl kształcenia,
• forma dzienna,
• uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły,
• szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

 

W NASZYM LICEUM O PROFILU OGÓLNYM OFERUJEMY UCZNIOM DODATKOWE ZAJĘCIA Z ZAKRESU:

- FILMOWANIA

- FOTOGRAFII CYFROWEJ

- PROJEKTOWANIA I STYLIZACJI UBIORU

Warunki rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne do liceum:

• oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

podanie o przyjęcie do szkoły,

• dwie fotografie podpisane na odwrocie,

• opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej (jeśli dotyczy).

 

Warunki rekrutacji:

Rekrutacja do dziennego Liceum Ogólnokształcącego odbywa się poprzez złożenie kompletu dokumentów w siedzibie szkoły:

Sekretariat Szkół ZDZ w Olecku

ul. Armii Krajowej 22A, 19-400 Olecko

O przyjęciu decydują wyniki rekrutacji przeprowadzonej na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz kolejność zgłoszeń.

Informacji na temat Liceum Ogólnokształcącego udzielamy

• osobiście:       Sekretariat Szkół ZDZ w Olecku, ul. Armii Krajowej 22A

• telefonicznie:  87 520 26 35

• mailowo:         olecko@zdz.bialystok.pl

• lub przez GG: 48536776

  okno 4

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 ZDZ W BIAŁYMSTOKU Z/S W OLECKU

(po gimnazjum, 8-klasowej szkole podstawowej, szkole zawodowej)

Opis szkoły:

• podbudowa: gimnazjum,
• 3- letni cykl kształcenia,
• forma zaoczna,
• słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły,
• szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

• oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, 8-lasowej szkoły podstawowej, szkoły zawodowej,
podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
,
• trzy fotografie podpisane na odwrocie,

Warunki rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Rekrutacja odbywa się poprzez złożenie kompletu dokumentów do 31 sierpnia 2017 r. do godz. 14:00 w siedzibie szkoły.

Do szkoły przyjmowane są osoby, które mają ukończone 18 lat.

Uwaga!

Do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych zapraszamy również absolwentów szkół zawodowych, którzy mają możliwość przyjęcia od razu na semestr III , co daje 2 - letni cykl kształcenia.

 

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH

ZDZ W BIAŁYMSTOKU Z/S W OLECKU

(po szkole ponadgimnazjalnej)

o kierunku

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Opis szkoły:

• podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie,
• 2 - letni cykl kształcenia,
• forma zaoczna,
• słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły,
• szkoła umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

• świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie,
podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej dla Dorosłych
,
• trzy fotografie podpisane na odwrocie,
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia nadanym kierunku.

Warunki rekrutacji do Szkoły Policealnej dla Dorosłych

Rekrutacja odbywa się poprzez złożenie kompletu dokumentów do 31 sierpnia 2017 r. do godz. 14:00 w siedzibie szkoły.

Do szkoły przyjmowane są osoby, które mają ukończone 18 lat.

Uwaga!

Nie jest wymagane świadectwo dojrzałości!!!
jest to szkoła, do której idziesz nawet bez zdanej matury.

 

Podejmij właściwą decyzję i wybierz naszą szkołę!


ZAPRASZAMY!

Znajdź Szkołę lub ośrodek