Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Bezpłatne szkolenia i staże za granicą

thumb horyzonty zdjęcie

Portugalia, Hiszpania czy Szwecja?

Chcesz zdobyć międzynarodowe doświadczenie
w branżach:

gastronomiczno - hotelarskiej, turystycznej, fryzjersko - kosmetycznej, opieki osobami zależnymi?

                                  Ten staż jest dla Ciebie!

 

Projekt: „Szerokie horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych” dofinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

 

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) jest w wieku 18-25 lat,

b) zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego lub warmińsko - mazurskiego (podregionu ełckiego),

c) nie pracuje lub jest bezrobotna,

d) osoba, która kształciła się w jednej z branż: gastronomicznej i hotelarskiej, fryzjerskiej i kosmetycznej lub opieki nad osobami zależnymi.

 

Okres realizacji projektu: od 01.02.2016 do 31.10.2017r.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Oferujemy:

  • 2 - miesięczne staże zawodowe w Hiszpanii, Portugalii lub Szwecji
  • Kursy językowe i przygotowawcze do wyjazdu
  • Indywidualne szkolenia zawodowe w przedsiębiorstwach
  • Wsparcie i opiekę w trakcie całego projektu i wyjazdu
  • Dla najlepszych gwarancja zatrudnienia po powrocie do Polski!

Zapewniamy:

  • Bezpłatny udział w projekcie
  • Organizację i pokrycie kosztów stażu zagranicznego, w tym: miejsca stażu, transport, zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe
  • Atrakcyjne warsztaty i indywidualne szkolenia zawodowe
  • Stypendia szkoleniowe
  • Zwrot kosztów dojazdu

 

Szczegółowe informacje w Ośrodku ZDZ w Olecku ul. Armii Krajowej 22A, tel. 87 520 26 35

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin udziału w projekcie

 

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś!

Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.