Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Plany zajęć

Plan zajęć dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z/s w Olecku

Rok szkolny 2023/2024

 

Semestr I

Plan lekcji liceum ZDZ w Olecku sem.I

 

 

Semestr VII

Plan lekcji liceum ZDZ w Olecku sem.VII

Znajdź Szkołę lub ośrodek