Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Rekrutacja 2021/2022

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych!

lo zaoczne ZDZ w Olecku banner 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 ZDZ W BIAŁYMSTOKU Z/S W OLECKU

Opis szkoły:

• podbudowa: szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa/szkoła branżowa
• 4- letni cykl kształcenia,
• forma zaoczna,
• słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły,
• szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

• oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej/szkoły branżowej
podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

• dwie fotografie podpisane na odwrocie

Warunki rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Rekrutacja odbywa się poprzez złożenie kompletu dokumentów do 31 sierpnia 2021 r.  20.09.2021 r. do godz. 14:00 w siedzibie szkoły.

Do szkoły przyjmowane są osoby, które mają ukończone 18 lat.

Uwaga!

Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zapraszamy również
absolwentów szkół zawodowych i branżowych szkół I stopnia,
którzy mają możliwość przyjęcia od razu na semestr III.

 

Podejmij właściwą decyzję i wybierz naszą szkołę!


ZAPRASZAMY!

Znajdź Szkołę lub ośrodek