Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

O ośrodku

Ośrodek Olecko

Nasz Ośrodek wraz z funkcjonującymi przy nim szkołami mieści się przy ul. Armii Krajowej 22a. Obiekt będący własnością ZDZ w Białymstoku to budynek o powierzchni blisko 505 m2. W nowoczesnym przystosowanym do potrzeb dydaktycznych budynku znajduje się: 9 sal wykładowych gwarantujących naukę w warunkach wymaganych w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownia komputerowa, kawiarenka internetowa, biblioteka, pomieszczenia biurowo-administracyjne, pomieszczenia sanitarne i gospodarcze oraz szatnia.

Budynek posiada wysoki standard użytkowania, zgody z obowiązującymi wymogami i przepisami z zakresu bhp i ppoż. Nasz obiekt łączy walory funkcjonalności z wysoką estetyką wnętrz. Wykorzystane są maksymalnie dostępne powierzchnie, poprzez funkcjonalną aranżację ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń użytkowych. Sale dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny (projektory multimedialne, laptopy i ekrany projekcyjne), pomoce dydaktyczne i urządzenia dostosowane do prowadzenia zajęć oraz funkcjonalne, ergonomiczne umeblowanie.