Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Palacz c.o.

palacz c.o oleckoNie zdążyłeś zapisać się na poprzedni kurs palacza?!

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość.

Już 5 października (środa) o godz. 9:00
zaczynamy pierwsze zajęcia na kolejnej edycji kursu „Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym".

Z A P I S Z     S I Ę     O N L I N E !

Celem szkolenia na palacza c. o.

jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych do obsługi kotłów centralnego ogrzewania oraz przygotowanie do egzaminu dla uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.

Czas trwania szkolenia palacza: 05-21.10.2016 r. w  godz. od 9:00-13:40

Koszt szkolenia: 785,00 zł (szkolenie + egzamin przed komisją kwalifikacyjną)

W ramach szkolenia „Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym" oferujemy:

- zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania,

- organizację zajęć praktycznych w kotłowniach funkcjonujących zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.,

- profesjonalną kadrę dydaktyczną,

- materiały dydaktyczne,

- barek kawowy,

- egzamin przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 


Nie przegap szansy na zdobycie nowych kwalifikacji.