Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Sesja egzaminacyjna w liceum zaocznym

sesja egzaminacyjna liceum zaoczne ZDZ Olecko

Słuchacze liceum zaocznego dla dorosłych!

Sesja egzaminacyjna zbliża się nieubłaganie.
Poniżej zamieszczamy grafik egzaminów dla liceum zaocznego.

Egzaminy pisemne

13.06.2022r. – godz. 14:30 – język polski

14.06.2022r. – godz. 14:30 - matematyka

15.06.2022r. - godz. 14:30 – język rosyjski

Egzaminy ustne

12.06.2022 r. - godz. 14:30 - geografia, historia

13.06.2022r. – godz. 16:00 – chemia

14.06.2022r. – godz. 16:00 –  fizyka

15.06.2022r. – godz. 16:00 – biologia

20.06.2022r. – godz. 15:00 –  język polski, matematyka

21.01.2022r.  – godz. 15:00 – język rosyjski

 

Jednocześnie przypominamy!

Do sesji egzaminacyjnej w liceum zaocznym dopuszczone zostaną osoby, które:

- są klasyfikowane z danego przedmiotu (nieobecności nie mogą przekroczyć 50% godz.),

- oddały w wyznaczonym terminie prace kontrolne,

- mają opłacone czesne za cały semestr wraz z sesją egzaminacyjną.

 

Powodzenia!