Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Dofinansowanie do szkoleń

KFS logo auto 1600x800

Pracodawco!

Zdobądź z nami dofinansowanie do szkoleń
dla Siebie i pracowników
w wysokości nawet do 100% wartości szkoleń.

 

Wszystko jest możliwe dzięki Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu (KFS). Urzędy pracy właśnie rozpoczynają nabór wniosków. Nie przegap Swojej szansy na podniesienie kwalifikacji Swoich oraz pracowników  i to praktycznie za darmo.

 Czym jest KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy przeznaczony jest na dofinansowanie kształcenia na kursach pracowników i pracodawców. Celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu niedostatecznych kompetencji. KFS ma za zadanie poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na  rynku pracy.

Jaka jest wysokość dofinansowania KFS?

Pracodawca starający się o dofinansowanie z KFS musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów szkolenia, zaś 80% kosztów sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów szkolenia. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Jak otrzymać dofinansowanie z KFS?

W celu uzyskania dofinansowania z KFS na szkolenie, pracodawca  musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek z KFS można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej. Formularze wniosku dla pracodawcy powinny być dostępne na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy.

Przy ocenie formalnej wniosku z KFS szczególnie w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na szkolenie, będą brane pod uwagę następujące elementy:

  • czy zawód, w którym będzie kształcił się pracownik lub pracodawca jest deficytowy,
  • czy cena za szkolenie jest wolnorynkowa,
  • czy realizator szkolenia posiada certyfikat jakości usług oraz dokument, na podstawie którego prowadzi pozaszkolne formy kształcenia.

Dofinansowanie z KFS z ZDZ w Olecku

Nasz Ośrodek ZDZ w Olecku posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie zawodowym zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm. Dodatkowo poprzez realizację różnych projektów, jesteśmy cały czas na bieżąco z zapotrzebowaniem na lokalnym rynku pracy. Wiemy, które branże/zawody są deficytowe. Dzięki temu oraz bogatej ofercie kursowej jesteśmy w stanie dobrać szkolenie odpowiednie dla Twojej działalności oraz do KFS. Poza tym poprzez cykliczną organizację szkoleń, ceny naszych usług są stałe i porównywalne z proponowanymi przez inne firmy.

Przychodząc do nas otrzymasz:

- fachowe doradztwo w wyborze szkoleń dla Ciebie i pracowników

- pomoc w wypełnieniu wniosku z KFS oraz szybkie opracowanie informacji/dokumentów niezbędnych do dostarczenia przez placówkę edukacyjną

- gwarancję jakości: Certyfikat Jakości Nr J-909/7/2021 w zakresie działalności edukacyjnej w systemie kursowym i szkolnym oraz aktualny wpis do WUP i do KRS

- szkolenie na najwyższym poziomie

- pełną dokumentację ze szkolenia.

 

Osoba do kontaktu w sprawie wniosków z KFS:

Katarzyna Nalbach - tel. 87 520 26 35, k.nalbach@zdz.bialystok.pl

 

 

Pamiętaj, że fundusze z KFS są mocno ograniczone.

Więc nie trać czasu i już dziś zgłoś się do nas!