Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Język niemiecki od podstaw

język niemiecki podstawowy ZDZ Olecko

Kurs doskonalący
z języka niemieckiego
na poziomie podstawowym

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu opanowanie przez uczestników znajomości języka niemieckiego na poziomie podstawowym.

Na zajęciach z języka niemieckiego nauczysz się podstawowych słówek niemieckich, poprawnej wymowy, czytania i prowadzenia rozmów po niemiecku. Poprzez odgrywanie scenek sytuacyjnych na zajęciach, utrwalisz poznaną wiedzę i słownictwo oraz przełamiesz barierę strachu przed mówieniem po niemiecku.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie MEN.

Uczestnicy kursu

Kurs języka niemieckiego skierowany jest do:
• osób, które nigdy do tą nie miały styczności z językiem niemieckim,
• osób, które chcą wyjechać za granicę i chcą umieć komunikować się w danym języku,
• każdej osoby, która chce przypomnieć sobie podstawy języka niemieckiego.

Program szkolenia

Program nauczania kursu "Język niemiecki dla początkujących” został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zawiera następujące treści:

  • podstawowe słówka - jak wymawiać słowa po niemiecku,
  • rozmówki po niemiecku,
  • czytanie po niemiecku dla początkujących,

i wiele innych wiadomości niezbędnych do porozumiewania się w języku niemieckim.

Czas trwania i realizacja kursu

Program szkolenia z języka niemieckiego obejmuje 50 godz. zajęć dydaktycznych realizowanych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Kurs realizowany w formie zdalnej.
Zajęcia będą realizowane przy użyciu bezpłatnego komunikatora SKYPE w dni i godziny wskazane w harmonogramie szkolenia. Szkolenie odbędzie na zasadzie połączeń z wykładowcą, który będzie omawiał poszczególne zagadnienia tematyczne przewidziane programem szkolenia.

Prowadzący na kursie

Szkolenie z "Języka niemieckiego dla początkujących" poprowadzi trener posiadający wykształcenie wyższe, wiedzę z zakresu filologii germańskiej oraz przygotowanie pedagogiczne. Dodatkowo posiada doświadczenie w pracy jako nauczyciel języka niemieckiego.

Cena kursu

Koszt szkolenia wynosi 700,00 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty oraz wystawienia faktury.

Rekrutacja na szkolenie

Osobą do kontaktu w sprawie organizacji kursu jest Katarzyna Nalbach:
telefon: 87 520 26 35
mail: olecko@zdz.bialystok.pl

Co oferujemy?

W ramach szkolenia z zakresu języka niemieckiego zapewniamy:
• zajęcia teoretyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania opracowanym w oparciu o Rozporządzenie MEN,
• profesjonalną kadrę dydaktyczną,
• materiały dydaktyczne,
zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu "Język niemiecki dla początkujących" wydane na podstawie Rozporządzenia z dnia 6 października 2023r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2175) wraz z suplementem.