Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Animator zabaw dla dzieci

Animator zabaw dla dzieci 1 OKZ Olecko

Kurs przygotowujący do zawodu
animatora czasu wolnego

(342311)

 

Cel szkolenia animatora

Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania zawodu animatora rekreacji i organizacji czasu wolnego, potocznie nazywanego animatorem zabaw dla dzieci czy animatorem czasu wolnego.

Uczestnicy kursu

Szkolenie animatora zabaw dla dzieci skierowane jest do wszystkich osób, które uwielbiają pracę z dziećmi, posiadają zmysł artystyczny, mają dystans do siebie, są pełne optymizmu i potrafią zarażać nim innych. Kurs jest również świetnym dopełnieniem dla wychowawców wypoczynku, kierowników kolonii, asystentów nauczyciela wychowania przedszkolnego, pracowników klubów dziecięcych lub opiekunki dziecięcej, niani.

Program szkolenia

Program kursu "Animator zabaw dla dzieci" został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Przewiduje poznanie przez uczestników następujących zagadnień:

 1. Podstawowe informacje na temat pracy animatora
 2. Organizacja imprez dla dzieci
 3. Gry oraz zabawy ruchowe i plastyczne, a w nich m.in.
  • Przygotowanie Wielkich Baniek
  • Face Painting
  • Balonowe kreacje
  • Zajęcia sportowe z dziećmi
  • Zajęcia plastyczne oraz zabawy z dziećmi

Czas trwania i realizacja kursu

Program szkolenia z zakresu animatora zabaw dla dzieci obejmuje 16 godz. zajęć dydaktycznych, z czego 4 godz. to zajęcia teoretyczne. Pozostałe godziny przeprowadzone zostaną w formie ćwiczeń, warsztatów online. Szkolenie animatora odbędzie się w weekend (sobota, niedziela) po 8 godz. dydaktycznych dziennie.

Kurs realizowany w formie zdalnej (online) przy użyciu bezpłatnego komunikatora SKYPE w dni i godziny wskazane w harmonogramie. Szkolenie odbędzie na zasadzie połączeń z wykładowcą, który będzie omawiał poszczególne zagadnienia przewidziane programem.

Prowadzący kurs animatora

Trener posiadający:

 • doświadczenie w prowadzeniu animacji dla dzieci w różnej grupie wiekowej,
 • wiedzę i umiejętności potwierdzone certyfikatami/zaświadczeniami z udziału w branżowych szkoleniach, warsztatach.
 • wiernych fanów i wielbicieli jego występów

Cena* kursu

Koszt szkolenia wynosi 300,00 zł.

*Nie dotyczy uczestników zakwalifikowanych do projektów realizowanych przez nasz Ośrodek.

Rekrutacja na szkolenie

Osobą do kontaktu w sprawie organizacji kursu "Animator zabaw dla dzieci” jest Katarzyna Nalbach:

telefon: 87 520 26 35
mail: k.nalbach@zdz.bialystok.pl

Co oferujemy?

W ramach szkolenia z zakresu animatora zabaw dla dzieci zapewniamy:

 • zajęcia przeprowadzone zgodnie z programem nauczania opracowanym w oparciu o Rozporządzenie MEN,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu "Animator zabaw dla dzieci" zgodne z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej wraz z suplementem.